Wywiad gospodarczy

1153842-lokaty-lupa-finanse-657-323

Wywiad gospodarczy jest pozyskiwaniem informacji z zakresu obrotu gospodarczego dotyczących sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, sprawdzaniem wiarygodności i wypłacalności partnera w interesach.

Agencja INTER INVEST TM, biuro detektywistyczne na zlecenie przygotowuje raporty gospodarcze w formie sprawozdań, których celem jest zminimalizowanie ryzyka związanego ze współpracą z niesolidnym przedsiębiorcą. Przedmiotowe raporty w zależności od oczekiwań mogą zawierać wywiady gospodarcze konkurencyjne, przemysłowe lub technologiczne.

sprawozdanie rejestrowe, zawiera:

dane rejestrowe firmy,

dane teleadresowe,

formę prawną,

kapitał zakładowy, nieruchomości

strukturę własności,

prawo reprezentacji,

kierownictwo,

przedmiot działalności,

powiązania kapitałowo-osobowe,

sprawozdania finansowe złożone do KRS, fotokopie i odpisy

sprawozdanie zupełne zawiera: sprawozdanie rejestrowe a ponadto:

informacje o sytuacji finansowej badanej firmy (w przypadku dostępności danych),

powiązane, kierunki importu i eksportu, inwestycje rozpoczęte, itd.

dokumentację fotograficzną i opisową siedziby firmy,

informacje z wywiadów z pracownikami i kontrahentami na temat opinii i rzetelności płatniczej,

Agencja INTER INVEST TM, biuro detektywistyczne prowadzi także czynności rozpoznawczo – sprawdzające w sprawach gospodarczych w zakresie określonym granicami prawa. W zależności od obszaru na który ukierunkowane są podejmowane czynności w ramach naszych działań opracowujemy plan zmierzający do:

ustalenia motywów, mechanizmów i wykrycia sprawców nadużyć lub przestępstw dokonanych na szkodę firmy

zgromadzenia materiału dowodowego dającego podstawę do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub wniesienia pozwu cywilnego.