Poszukiwanie osób, ustalanie świadków zdarzeń

Insurance program

Poszukujemy osób zaginionych, oraz ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, wierzycielami, świadków zdarzeń, osób które z własnej woli zerwały kontakty z rodziną, lub znajomymi. Ustalamy, gdzie aktualnie przebywają, czym się zajmują, jakie aktualnie  utrzymują kontakty. Sprawy poszukiwawcze prowadzimy jednocześnie z działaniami policji.