Dokumentowanie zdarzeń

10_Dokumentowanie_zdarzen

Z naszych czynności i ustaleń sporządzamy szczegółowe sprawozdania wraz z załącznikami w postaci raportów i dokumentacji video/foto. Materiały mogące stanowić ewidentne dowody w postępowaniach, przygotowujemy kompleksowo do przekazania właściwym służbom jak również organom ścigania. Wszelkie nasze działania prowadzimy w sposób dyskretny zapewniający ochronę tajemnicy zlecenia i danych Zleceniodawcy.