Twoje dziecko

man in hood at night, want to break the shutter

Stale obserwujemy wzrost przestępstw i czynów zabronionych wśród młodzieży i nieletnich, które dokonywane są pod wpływem środków odurzających takich jak alkohol czy substancje psychotropowe. Nieodpowiedni wpływ otoczenia lub chęć zaimponowania grupie rówieśników może prowadzić do popełniania czynów karalnych.

Czy wiesz z kim spotyka się oraz co robi Twoje dziecko?

Zweryfikujemy grono osób z którym Wasze dziecko spędza wolne chwile, ustalimy kontakty celem zapobieżenia sytuacjom niepożądanym, które naraziłyby Wasze dziecko na niebezpieczeństwo.