Wykrywanie lub wykluczanie zdrady małżeńskiej

01_Zdrada

W celu udowodnienia ewentualnej niewierności małżeńskiej gromadzimy dowody do sprawy rozwodowej poprzez obserwację, która pozwala zweryfikować podejrzenia ze stanem faktycznym. Jest to możliwe dzięki posiadaniu przez nas szerokiego doświadczenia, wiedzy oraz zaplecza technicznego.
Zleceniodawca jest informowany na bieżąco o postępach w sprawie,  a przed podjęciem ostatecznej decyzji może skorzystać z naszej profesjonalnej pomocy i doradztwa.

Po zrealizowaniu zlecenia sporządzamy  „sprawozdanie” z wykonanych czynności, zawierające  dokumentację opisową, dokumentację fotograficzną, oraz video, które przekazujemy zleceniodawcy.

W razie potrzeby, nasi pracownicy realizujący dane zlecenie mogą występować przed Sądem w charakterze świadka.