Informatyka śledcza

08_Informatyka_sledcza

Jest to nowoczesna dziedzina nauk sądowych, która skupia się na pozyskiwaniu informacji i dowodów z nośników i urządzeń elektronicznych. Pozyskujemy dane oraz informacje z urządzeń  typu:

  • komputer
  • nośniki danych
  • telefon komórkowy, karta sim
  • inne urządzenia mobilne

Usługi z zakresu informatyki śledczej są często niezbędnym elementem powszechnych  usług detektywistycznych.

Zakres usług:

  • odzyskiwania danych skasowanych.
  • odzyskiwanie haseł i danych zaszyfrowanych.
  • aktywne działania w sieciach teleinformatycznych np. w sieci internet.
  • stalking /pomoc ofiarom prześladowań telefonicznych i internetowych/
  • pozyskiwanie danych z telefonów komórkowych, handheld’ów
  • pozyskiwanie danych np. historia aktywności i komunikacji użytkownika komputera.

Praktyczne zastosowanie informatyki śledczej:

Odzyskiwanie i zabezpieczanie informacji, oraz  wszelkich danych ze wszystkich urządzeń elektronicznych.