Usługami detektywistycznymi są czynności, polegające na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów.

Biuro detektywistyczne uprawnione jest do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku zleconych czynności, bez zgody osób, których dane dotyczą.

Wykrywanie lub wykluczanie zdrady małżeńskiej

01_Zdrada

W celu udowodnienia ewentualnej niewierności małżeńskiej gromadzimy dowody do sprawy rozwodowej poprzez obserwację, która pozwala zweryfikować podejrzenia ze stanem faktycznym. Jest to możliwe dzięki posiadaniu przez nas szerokiego doświadczenia, wiedzy oraz zaplecza technicznego.
Zleceniodawca jest informowany na bieżąco o postępach w sprawie,  a przed podjęciem ostatecznej decyzji może skorzystać z naszej profesjonalnej pomocy i doradztwa.

Po zrealizowaniu zlecenia sporządzamy  „sprawozdanie” z wykonanych czynności, zawierające  dokumentację opisową, dokumentację fotograficzną, oraz video, które przekazujemy zleceniodawcy.

W razie potrzeby, nasi pracownicy realizujący dane zlecenie mogą występować przed Sądem w charakterze świadka.

Twoje dziecko

man in hood at night, want to break the shutter

Stale obserwujemy wzrost przestępstw i czynów zabronionych wśród młodzieży i nieletnich, które dokonywane są pod wpływem środków odurzających takich jak alkohol czy substancje psychotropowe. Nieodpowiedni wpływ otoczenia lub chęć zaimponowania grupie rówieśników może prowadzić do popełniania czynów karalnych.

Czy wiesz z kim spotyka się oraz co robi Twoje dziecko?

Zweryfikujemy grono osób z którym Wasze dziecko spędza wolne chwile, ustalimy kontakty celem zapobieżenia sytuacjom niepożądanym, które naraziłyby Wasze dziecko na niebezpieczeństwo.

Poszukiwanie osób, ustalanie świadków zdarzeń

 

Insurance program

Poszukujemy osób zaginionych, oraz ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, wierzycielami, świadków zdarzeń, osób które z własnej woli zerwały kontakty z rodziną, lub znajomymi. Ustalamy, gdzie aktualnie przebywają, czym się zajmują, jakie aktualnie  utrzymują kontakty. Sprawy poszukiwawcze prowadzimy jednocześnie z działaniami policji.

Szkody i oszustwa ubezpieczeniowe

 

11_Sprawy_Majatkowe

Biuro zbiera i weryfikuje wszelkie informacje dotyczące szkód wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia ewentualnego nadużycia dotyczącego wyłudzenia odszkodowania. Najczęstszymi fikcyjnymi zdarzeniami w wyniku których towarzystwa ubezpieczeniowe ponoszą straty, to upozorowanie wypadku, podstawienie trzeźwego kierującego pojazdem, gruntowne wyremontowanie pojazdu po niegroźnej kolizji, podpalenie obiektu firmy w złej kondycji finansowej, lub wyłudzenie nienależnych świadczeń na skutek fikcyjnego zdarzenia.

Obserwacja osób i obiektów

02_Obserwowanie_osob_obiektow

Prowadzimy obserwację osób i obiektów na zlecenie osób zainteresowanych w celu pozyskania informacji o wykroczeniu lub przestępstwie, również dla potrzeb postępowania w sprawach cywilnych (np. potwierdzenie lub wykluczenie zdrady małżeńskiej).

Badania wariograficzne

06_wykrywaczwario

Współpracujemy z Instytutem Badań Wariograficznych

Badania wariograficzne /poligraficzne/ pozwalają, w wyniku kontroli nieświadomych reakcji organizmu, m.in. ograniczenie grupy osób podejrzanych oraz ustalenie wartości dowodowej ujawnionych śladów. Umożliwiają również wyjaśnianie i zweryfikowanie zagadnień fałszywych pomówień, oskarżeń i pomyłek w trakcie okazania osób.

Badania wariograficzne można wykorzystać również do celów pozaprocesowych.

Wykrywanie podsłuchów

 

07_Wykrywanie_podsluchu

Nasze biuro zajmuje się również wykrywaniem podsłuchów i urządzeń GPS oraz służy doradztwem w tym zakresie. Jest to usługa specjalistyczna, mającą na celu wykrycie ukrytych elektronicznych urządzeń podsłuchowych. Urządzenia, które są w naszym posiadaniu, izolują i identyfikują częstotliwości, na których może znajdować się podsłuch elektroniczny.

Jeśli obawiacie się Państwo, że staliście się ofiarami podsłuchu, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem detektywistycznym. Nasz detektyw oferuje pełny i dyskretny zakres profesjonalnego wykrywania podsłuchów, zarówno w prywatnych lokalach mieszkalnych, jak i w pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych itp. Działamy w oparciu o doświadczenie i zaawansowaną technikę.

Informatyka śledcza

08_Informatyka_sledcza

Jest to nowoczesna dziedzina nauk sądowych, która skupia się na pozyskiwaniu informacji i dowodów z nośników i urządzeń elektronicznych. Pozyskujemy dane oraz informacje z urządzeń  typu:

  • komputer
  • nośniki danych
  • telefon komórkowy, karta sim
  • inne urządzenia mobilne

Usługi z zakresu informatyki śledczej są często niezbędnym elementem powszechnych  usług detektywistycznych.

Zakres usług:

  • odzyskiwania danych skasowanych.
  • odzyskiwanie haseł i danych zaszyfrowanych.
  • aktywne działania w sieciach teleinformatycznych np. w sieci internet.
  • stalking /pomoc ofiarom prześladowań telefonicznych i internetowych/
  • pozyskiwanie danych z telefonów komórkowych, handheld’ów
  • pozyskiwanie danych np. historia aktywności i komunikacji użytkownika komputera.

Praktyczne zastosowanie informatyki śledczej:

Odzyskiwanie i zabezpieczanie informacji, oraz  wszelkich danych ze wszystkich urządzeń elektronicznych.

Ekspertyzy dokumentów i pisma

09_Ekspertyzy_pisma

Nasze biuro współpracuje także z ekspertami z dziedziny kryminalistyki, większość z nich posiada uprawnienia biegłych sądowych. Oferujemy zatem sporządzanie ekspertyz kryminalistycznych z zakresu różnych specjalności. Polecamy w szczególności badania różnego rodzaju dokumentów w kierunku autentyczności pisma, pieczęci, identyfikacji osób.

Dokumentowanie zdarzeń

 

10_Dokumentowanie_zdarzen

Z naszych czynności i ustaleń sporządzamy szczegółowe sprawozdania wraz z załącznikami w postaci raportów i dokumentacji video/foto. Materiały mogące stanowić ewidentne dowody w postępowaniach, przygotowujemy kompleksowo do przekazania właściwym służbom jak również organom ścigania. Wszelkie nasze działania prowadzimy w sposób dyskretny zapewniający ochronę tajemnicy zlecenia i danych Zleceniodawcy.

Sprawy majątkowe, spadkowe

 

Man with a magnifying glass and paper house

Wbrew pozorom sprawy majątkowe i spadkowe mogą być trudne i skomplikowane. Zdarza się, że rodzina nie posiada informacji na temat miejsca pobytu spadkobierców, czy też wręcz nie wie o ich istnieniu. W takich przypadkach niezbędna jest pomoc doświadczonych specjalistów potrafiących odnaleźć te osoby. Nasze biuro dysponuje niezbędnym doświadczeniem wymaganym przy rozwiązywaniu spraw spadkowych i ustalenia faktycznego majątku uczestników postępowania. Jesteśmy w stanie odszukać osoby uprawione do otrzymania odszkodowania lub spadku.

Ustalenie ojcostwa, badania DNA

12_ustalenie_dna

Naszym klientom oferujemy wykonanie kompletnych badań DNA potwierdzających lub wykluczających ojcostwo. Współpracujemy z w pełni profesjonalnym laboratorium analiz kryminalistycznych, powszechnie  wykonującym badania na zlecenie organów ścigania. Oferujemy również dyskretne pobranie materiału DNA do badań od kwestionowanego potomstwa. Udokumentowanie ojcostwa na drodze badań DNA otwiera drogę do ubiegania  się o alimenty lub odwrotnie może uprawomocnić ich zmniejszenie lub zniesienie.

Gwarantujemy pełną dyskrecję i zrozumienie podczas całego procesu realizacji przedmiotowych czynności często o charakterze osobistym.