Ochrona osobista

Ochrona osobista

Oferta nasza zawiera usługi z zakresu ochrony osobistej. Dlatego też, oferujemy profesjonalną dyskretną lub jawną ochronę osobistą klientom, których to specyfika zawodu oraz inne okoliczności mogą zagrażać ich bezpieczeństwu. Realizację każdego zlecenia poprzedzają szczegółowe analizy potencjalnych zagrożeń a następnie w oparciu o zebrane materiały przygotowujemy ofertę dopasowaną do oczekiwanych potrzeb.

Oferujemy również ochronę uroczystości oraz imprez okolicznościowych.