Szkody i oszustwa ubezpieczeniowe

11_Sprawy_Majatkowe

Biuro zbiera i weryfikuje wszelkie informacje dotyczące szkód wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia ewentualnego nadużycia dotyczącego wyłudzenia odszkodowania. Najczęstszymi fikcyjnymi zdarzeniami w wyniku których towarzystwa ubezpieczeniowe ponoszą straty, to upozorowanie wypadku, podstawienie trzeźwego kierującego pojazdem, gruntowne wyremontowanie pojazdu po niegroźnej kolizji, podpalenie obiektu firmy w złej kondycji finansowej, lub wyłudzenie nienależnych świadczeń na skutek fikcyjnego zdarzenia.