Ekspertyzy dokumentów i pisma

09_Ekspertyzy_pisma

Nasze biuro współpracuje także z ekspertami z dziedziny kryminalistyki, większość z nich posiada uprawnienia biegłych sądowych. Oferujemy zatem sporządzanie ekspertyz kryminalistycznych z zakresu różnych specjalności. Polecamy w szczególności badania różnego rodzaju dokumentów w kierunku autentyczności pisma, pieczęci, identyfikacji osób.